Oppvarming

Når vinteren kommer og gradestokken kryper nedover, er det viktig med riktig, effektiv og besparende oppvarming. I Skir får alle boligene fjernvarme i nedfelte konvektorer i gulvet. Disse plasser ved vinduene, der det er kaldes og sørger for en behagelig temperatur selv om det er kaldt ute. Og siden konvektoren er nedfelt i gulvet tar den stjeler den ingen plass i rommet og forstyrrer ikke utsikten. 

Varmen som generes gjenvinnes i ventilasjonsanlegget og brukes på nytt, mens frist luft tilføres. På den måten trenger man ikke å varme opp ny luft hele tiden, noe som sparer energi.